Ovidius Clinical Hospital

Hospital NameOvidius Clinical Hospital
Phone/Fax0241480423 / 0241480449
Emailoffice@ovidius-ch.ro
LocalityOvidiu / Constanta
AdressDN 2A, Km 202+880, Loc. Ovidiu
Situtia Operatiilor de Endoprotezare Sold


Situtia Operatiilor de Endoprotezare Genunchi


Situtia Fracturilor


Situtia Tumorilor


Situtia Pacientilor Internati vs Operati